SW | Uttlande från Svenska Submission Wrestling Förbundet efter SW SM 2012


Här nedan finner ni ett uttalande från Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF) efter det svenska mästerskapet i Submission Wrestling 2012

Förbundet vill börja med att tacka arrangörsklubben Team Escalate i Nyköping för att de ställde upp och åtog sig uppdraget att anordna SM 2012. Vi vill också tacka de personer som ställde upp som domare och gjorde det jobb som nästan ingen i landet var beredd att göra. Slutligen vill vi också tacka de volontärer som fast de inte tillhörde arrangörsföreningen ställde upp och gjorde sekretariatsarbete under dagen. Ert engagemang är beundransvärt.

Årets SM blev inte alls så bra som vi hade hoppats på. Det finns många kritiska röster mot arrangemanget och mycket av åsikterna är väldigt befogade. Vi har i dagarna läst igenom den kritik som skickats till oss och postats på internetforum och vill nu göra några klargöranden samt berätta hur vi tänker inför framtidens tävlingar.

För det första vill vi förklara förbundets roll i tävlingen. Det förbundet var ansvarigt för på tävlingen var dels domarkursen som hölls dagen innan tävlingen och dels att ordna fram och ta hand om de domare som skulle döma på SM samt att göra matchträden och administrationen runt matchordningen på tävlingen. Allt annat utöver detta låg på arrangörsklubbens ansvar.

Vi kommer vidare i detta meddelande mest kommentera de frågor som vi var direkt ansvariga för. Övriga frågor hänvisar vi vänligast vidare till dem som de berör.

Valet att använda FILA:s regler
Att vi valde att använda FILA:s regler på SM som första tävling var att vi kände att vi måste ta ut eventuella intressenter till ett landslag under de förhållanden som de skulle få tävla i internationellt. Att använda sig ytterligare en gång av tidigare regelsystem skulle kanske ge ett missvisande resultat vilket skulle kunna försämra våra chanser att ta medaljer i EM och VM.

Det fanns också ett annat stort problem och det var att nästan ingen var villig att döma. Av alla de erfarna domare vi vände oss till så fick vi två positiva svar. Detta var något av en katastrof för arrangemanget då det var för tok för lite folk för att genomföra en tävling i denna storlek. Genom att välja att använda FILA:s regler så kunde vi flyga in internationella domare (i det här fallet två finländare samt FILA:s franske domarinstruktör) som kunde hjälpa oss att fylla ut domarkåren. Vi kunde också med detta regelsystem använda oss av utövare och coacher som hade erfarenhet av systemet från internationella tävlingar. Hade vi valt att använda tidigare regelsystem istället så hade ingen av dessa möjligheter funnits.

Matchupplägget och administrationen av tävlingen
Tillhörande de nya FILA reglerna kom ett datasystem. Vi beslutade oss att använda programmet till viss del och sedan göra andra delar för hand. Detta visade sig vara ett stort misstag då administrationen tog enormt lång tid. Detta ledde till stora förseningar vilket vi är väldigt ledsna över att ha orsakat.

Domarnas insats
Den grupp domare som gjorde jobbet tyckte vi skötte det bra. Det var ett helt nytt regelverk för många, ett regelverk som skiljer sig ordentligt från de som använts tidigare i Sverige, vilket självklart leder till viss osäkerhet hos den som inte jobbat med det tidigare. För det andra spelade storleken på mattorna en stor roll till de olyckliga situationer som uppstod när matcher fick blåsas av gång på gång då de tävlande rörde sig utanför matchområdet. Vi vill ännu en gång uttrycka vår djupaste tacksamhet för de som ställde upp som domare på tävlingen och kan även tillägga att FILA:s egen domarinstruktör och tävlingsövervakare Ahmed Korchi som var på plats var nöjd med domarnas insats.

Förbundet kommer fortsätta jobba för att öka och utveckla domarkåren samt att skapa förutsättningar för att fler tävlingar med FILA regler ska kunna hållas i Sverige.

Kravspecifikation
Efter tävlingen inser vi behovet av en ordentlig kravspecifikation från förbundets sida på vad en arrangör förväntas ha till hands för att genomföra tävlingen. Detta för att inga missar eller missförstånd ska ske i planeringen och att samma standard ska gälla för alla i framtiden. Det gör också övervakandet av förarbetet lättare för förbundet då vi inte har möjlighet att finnas på plats och övervaka allt dagarna innan en tävling.

Förbundet kommer tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram denna specifikation och den kommer senare offentliggöras på förbundets hemsida.

Angående den omtalade matchen i -84kg klassen
Det gäller alltså resultatet i en enskild match och turerna runt det. Det vi har att säga i frågan är att matchresultatet ändrades av FILA:s domarinstruktör och tävlingsövervakare Ahmed Korchi som var på plats för att just övervaka domsluten och korrigera dem om de blev fel. I det här fallet valde Ahmed Korchi att korrigera domslut efter att matchen avslutats då han ansåg att felaktigheter i dömandet hade begåtts under matchen. Vi har fullt förtroende för Ahmed Korchis kunskap om regelsystemet och även för hans erfarenhet från tävlingar där det har använts. Vi är också väldigt säkra på att det internationella brottningsförbundet är noggranna med vilka dem tillsätter på poster som internationella domarinstruktörer och utbildare samt att Ahmed Korchi inte har någon koppling till vinnaren av matchen eller dennes klubb. Så att domslutet skulle vara fel eller fusk finner vi osannolikt.

Det som utspelade sig efter matchen var dock högst olämpligt. Åtgärder kommer att vidtas och i framtiden kommer förbundet ha en mycket låg tolerans mot liknande beteenden och incidenter.

Vi vill avsluta detta meddelande med att säga att det är viktigt att man förstår att ett förbunds styrka och kvalitet aldrig är högre än summan av dess medlemmars engagemang. SSWF bygger på samma demokratiska principer som alla andra idrottsförbund i Sverige. Förbundet är inte ett eget väsen, förbundet är alla ni utövare av Submission Wrestling i Sverige och genom att delta på årsmötet, skriva motioner och komma med förslag till styrelsen mm så kan alla vara med och påverka. När endast 5st föreningar av dåvarande ca 85st närvarade under det senaste årsmötet, när vi har svårt att hitta arrangörer till SM och när tävlingar knappt kan genomföras för att vi inte har tillräckligt med domare så är det något som inte står rätt till. Hjälp oss ställa det till rätta.

Styrelsen
Svenska Submission Wrestling Förbundet
Följ MMASweden.net via Facebook och Twitter för de senaste nyheterna från MMA-världen!

Kommentarer